Кандидат фізико-математичних наук,
доцент кафедри інформатики.

Контактна інформація:
викладацька А-229в,
тел. 287-94-31
 Персональні сторінки викладача:
 

Освіта:

В 1984 році закінчила з відзнакою факультет кібернетики Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченко, за спеціальністю “Прикладна математика”, отримала кваліфікацію “Математик”;

З 1990 по 1993 рік навчалась в аспірантурі Інституту механіки АН України. Кандидатську дисертацію захистила 25 січня 1994 року в Раді Інституту механіки АН України на тему “Осесиметричні коливання і дисипативний розігрів шаруватих електров’язкопружних тіл обертання” та отримала  науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Неодноразово виступала офіційним опонентом при захисті дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата фізико — математичних наук за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.

З лютого 1994 Наталія Іванівна працює в НУХТ на кафедрі інформатики на посаді асистента, і з вересня 1999 року на посаді доцента. 21 грудня 2001 року присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики.

Стаж:

Загальний- 33 роки;

Науково-педагогічний — 23 роки.

Є членом Ради факультету АКС і відповідальною за науково-методичну роботу на факультеті АКС та методичне забезпечення кафедри інформатики.

Науковий інтерес:

Математичне моделювання технологічних процесів в харчовій промисловості та використання новітніх інформаційних технологій при їх реалізації. Розробка математичного і програмного забезпечення для розрахунку нових рецептур продуктів раціонального харчування олієжирової  промисловості.

Хобі:

Подорожі.

Читає лекції, проводить лабораторні заняття, консультації з навчальних дисциплін, видає та перевіряє контрольні та модульні роботи, приймає іспити та заліки, а також розробила навчальні та робочі програми з дисциплін:

  • «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій» для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки»;
  • «Обчислювальна математика та програмування» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»;
  • «Обчислювальна математика та програмування» для студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

Розробила електронні версії цих курсів для дистанційного навчання студентів.

Підготувала та видала у співавторстві навчальний посібник «Обчислювальна математика та програмування» з грифом МОН України.