к.т.н., доцент, в.о. завідувач кафедри

Грибков Cергій Віталійович

доцент

Овчарук Володимир Олексійович

к.ф.-м.н., доцент

Вовкодав Наталія Іванівна

старший викладач

Сєдих Ольга Леонідівна

асистент

Бреус Наталія Миколаївна

старший викладач

Ющук Інна
Василівна

завідувач лабораторії кафедри інформатики

Коваль Людмила Миколаївна