Кафедра інформатики забезпечує фундаментальну підготовку студентів денної і заочної форм навчання усіх факультетів  з наступних навчальних дисциплін:

Дисціпліна Шифр Спеціальність
Економічна інформатика 051 Економіка
Економічна інформатика 071 Облік і оподаткування
Економічна інформатика 072 Фінанси банківська справа та страхування
Економічна інформатика 073 Менеджмент
Економічна інформатика 075 Маркетинг
Економічна інформатика 076 Товарознавство і торговельне підприємництво
Економічна інформатика 076 Управління персоналом та економіка праці
Економічна інформатика 292 Міжнародна економіка
Інформатика та інформаційні технології 181 Харчові технології
Інформатика та інформаційні технології 181 Харчові технології (спеціалізація «Технологія харчування»)
Інформаційні системи в технологічних процесах харчових виробництв 181 Харчові технології
Інформаційні системи та технології 242 Туризм
Інформаційні технології 131 Прикладна механіка
Інформаційні технології 133 Галузеве машинобудування
Інформаційні технології 186 Видавництво та поліграфія
Інформаційні технології 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Інформаційні технології 142 Енергетичне машинобудування
Інформаційні технології 144 Теплоенергетика
Інформаційні технології 101 Екологія
Інформаційні технології 161 Хімічні технології та інженерія
Інформаційні технології 162 Хімічна та біоінженерія
Комп`ютерна графіка 122 Комп’ютерні науки
Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій 122 Комп’ютерні науки
Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Чисельні методи 122 Комп’ютерні науки

Розклад занять та дзвінків

Розклад занять по викладачам