Нагорода знайшла свого власника

Доцент кафедри інформатики Овчарук Володимир Олексійович отримав нагороду Подяка ректора з цінним подарунком!

Має загальний трудовий стаж 31 рік, а стаж роботи в НУХТ 28 років.

Приймає активну участь в житті кафедри, факультету та університету, сумлінно та відповідально ставиться до виконання своїх функціональних обов’язків з підготовки висококваліфікованих спеціалістів і наукових кадрів, активно займається профорієнтаційною роботою.

Має більше 85 публікацій, з них одна публікація у Scopus, 1 розділ в колективній монографії, 1 посібник, 42 навчально-методичні праці.

Протягом 2019 – 2021 років відповідальний секретар відбіркової комісії факультету АКС. Проводить усі види занять, залучає студентів до винахідницької та науково-дослідної роботи, науковий керівника держбюджетної наукової теми: «Математичні методи аналізу комп’ютеризованих систем», № ДР 0117U003477, яка завершилася в жовтні 2020 року, про що складено та зареєстровано звіт. З грудня 2020 року – науковий керівник держбюджетної наукової теми: «Дослідження та використання сучасних інформаційних технологій для виконання функцій та завдань виробничого і організаційного управління підприємств харчової галузі» № ДР 0120U105386.

0